NL/Documentation/How Tos/Calc: functie LOG10

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


LOG10

Geeft de logaritme met de basis 10 van een getal terug.

Syntaxis:

LOG10(getal)

geeft de logaritme met de basis 10 van getal.

Voorbeeld:

LOG10(5)

geeft de basis-10 logaritme van 5 terug (bij benadering 0,69897).

Zie ook

Personal tools