NL/Documentation/How Tos/Calc: functie LOG

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


LOG

Geeft de logaritme van een getal tot de gespecificeerde basis terug.

Syntaxis:

LOG(getal; basis)

geeft de logaritme met de basis basis van getal terug.

Voorbeeld:

LOG(10; 3)

geeft de logaritme met de basis 3 van 10 terug (bij benadering 2,0959).

LOG(7^4; 7)

geeft 4 terug.

Zie ook:

LOG10, LN, MACHT

Wiskundige functies

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Personal tools