NL/Documentation/How Tos/Calc: functie LN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


LN

Geeft de natuurlijke logaritme van een getal terug.

Syntaxis:

LN(getal)

geeft de natuurlijke logaritme (de logaritme met basis e) van getal, dat betekent de benodigde macht van e om gelijk te zijn aan getal.
De wiskundige constante e is bij benadering 2,71828182845904.

Voorbeeld:

LN(3)

geeft de natuurlijke logaritme van 3 (bij benadering 1,0986).

LN(EXP(321))

geeft 321 terug.

Zie ook

Personal tools