NL/Documentation/How Tos/Calc: functie KWARTIEL

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


KWARTIEL

Geeft een gespecificeerd kwartiel uit een lijst van getallen terug.

Syntaxis:

KWARTIEL(getallenlijst; k)

KWARTIEL geeft de waarde terug waaronder k kwarten van de getallen in getallenlijst liggen. k kan 0 zijn (geeft de minimumwaarde terug), 1 ( geeft de waarde terug waaronder een kwart van de waarden ligt), 2 (geeft de mediaanwaarde terug), 3 (geeft de waarde terug waaronder driekwart van de waarden ligt) of 4 (geeft de maximumwaarde terug). getallenlijst is een bereik of matrix van getallen, niet noodzakelijkerwijze in volgorde.
KWARTIEL berekent een terug te geven waarde op dezelfde manier als PERCENTIEL

Voorbeeld:

KWARTIEL(A2:A99; 3)

waar de cellen A2:A99 scores bevatten van een test, geeft de score terug waaronder 75% van de scores liggen.

De volgende twee voorbeelden illustreren de berekening, maar zijn niet bedoeld om enige praktische toepassing weer te geven:

KWARTIEL({3; 4; 9; 11; 12}; 2)

geeft 9 terug, de mediaanwaarde van de lijst.

KWARTIEL({9; 3; 7; 8}; 1)

geeft 6 terug. De berekening is hetzelfde als voor PERCENTIEL({9; 3; 7; 8}; 0,25).

Zie ook

Personal tools