NL/Documentation/How Tos/Calc: functie KOLOMMEN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


KOLOMMEN

Geeft het aantal kolommen in een opgegeven verwijzing terug.

Syntaxis:

KOLOMMEN(verwijzing)

verwijzing mag of expliciet worden opgegeven (bijv. A3:B5) of als naam (bijv. mijnverw).
Het is mogelijk om één naam te definiëren om meer dan één bereik te vertegenwoordigen (bijv. door $A$1:$A$3;$C$1:$C$4 in te voeren in het vak Toegewezen aan van het dialoogvenster Invoegen → Namen → Definiëren…). In dit geval telt KOLOMMEN het aantal kolommen in elk bereik, ongeacht of er duplicaten van kolommen zijn.

Voorbeeld:

KOLOMMEN(A3:B5)

geeft 2 terug; er zijn twee kolommen in dit bereik, namelijk de kolommen A en B.

KOLOMMEN(G4:H4)

geeft 2 terug; er zijn twee kolommen in dit bereik, namelijk de kolommen G en H.

KOLOMMEN(D8)

geeft 1 terug; D8 wordt geïnterpreteerd als een bereik van één cel, met één enkele kolom (kolom D).

KOLOMMEN(mijnverw)

waar mijnverw werd gedefinieerd als het meervoudige bereik $A$1:$A$3;$C$1:$D$4, geeft 3 terug;

Zie ook

Personal tools