NL/Documentation/How Tos/Calc: functie KOLOM

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


KOLOM

Geeft het(de) kolomnummer(s) terug, na opgeven van een verwijzing.

Syntaxis:

KOLOM(verwijzing)

geeft het kolomnummer van verwijzing terug, waar verwijzing een verwijzing naar een cel is.
Als verwijzing wordt weggelaten wordt het kolomnummer van de huidige cel (die de formule bevat) teruggeven.
Als verwijzing een bereik van cellen is en de formule wordt ingevoerd als een matrixformule (door op  Ctrl  +  ⇧ Shift  +  ↵ Enter  te drukken in plaats van op  ↵ Enter ) wordt een matrix van één rij met kolomnummers teruggegeven.

Voorbeeld:

KOLOM(B3)

geeft 2 terug. Cel B3 staat in de tweede kolom (kolom B).

KOLOM()

indien ingevoerd in cel C7, geeft 3 terug. Cel C7 staat in de derde kolom.

KOLOM(D2:F3) (ingevoerd met de toets  ↵ Enter )

geeft 4 terug. Dit is geen matrixformule, dus wordt het kolomnummer van de eerste cel D2 teruggegeven.

KOLOM(D2:F3) (ingevoerd met  Ctrl  +  ⇧ Shift  +  ↵ Enter )

geeft een matrix van één enkele rij {4; 5; 6} terug, omdat dit wel een matrixformule is. Als deze formule wordt ingevoerd in cel A1, zal A1 weergeven 4, B1 5 en C1 6.

Zie ook

Personal tools