NL/Documentation/How Tos/Calc: functie KGV ADD

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


KGV_ADD

Geeft het kleinste gemene veelvoud van een of meer gehele getallen.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

KGV_ADD(geheelgetal1; geheelgetal2; ... geheelgetal30)

geheelgetal1 tot en met geheelgetal30 zijn maximaal 30 gehele getallen of bereiken van gehele getallen waarvan het kleinste gemene veelvoud berekend moet worden.
Het kleinste gemene veelvoud (of laagste gemene veelvoud) is het kleinste positieve gehele getal dat een veelvoud is van alle opgegeven getallen.

Voorbeeld:

KGV_ADD(4; 6)

geeft 12 terug, dat het kleinste positieve gehele getal is dat een veelvoud is van 4 (12=4*3) en 6 (12=6*2).

KGV_ADD(B1:C1)

waar B1 en C1 respectievelijk 6 en 3 bevatten, geeft 6 terug.

Problemen:

De ODFF internationale standaardisering van de functies KGV / KGV_ADD zal er voor zorgen dat beide functies precies dezelfde resultaten zullen produceren.


Zie ook

Personal tools