NL/Documentation/How Tos/Calc: functie KGV

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


KGV

Geeft het kleinste gemene veelvoud van een of meer gehele getallen.

Syntaxis:

KGV(geheelgetal1; geheelgetal2; ... geheelgetal30)

geheelgetal1 tot en met geheelgetal30 zijn maximaal 30 gehele getallen of bereiken van gehele getallen waarvan het kleinste gemene veelvoud berekend moet worden.
Het kleinste gemene veelvoud (of laagste gemene veelvoud) is het kleinste positieve gehele getal dat een veelvoud is van alle opgegeven getallen.

Voorbeeld:

KGV(4; 6)

geeft 12 terug, dat het kleinste positieve gehele getal is dat een veelvoud is van 4 (12=4*3) en 6 (12=6*2).

KGV(B1:C1)

waar B1 en C1 respectievelijk 6 en 3 bevatten, geeft 6 terug.

Problemen:

Vanaf OOo3.0 zullen negatieve argumenten voor KGV een foutmelding opleveren om te voldoen aan de ODFF-standaard.


Zie ook

Personal tools