NL/Documentation/How Tos/Calc: functie IS.ONEVEN ADD

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


IS.ONEVEN_ADD

Geeft 1 terug als de waarde een oneven getal is, of 0 als de waarde even is.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

IS.ONEVEN_ADD(waarde)

waarde is de waarde die gecontroleerd moet worden.
Als waarde geen geheel getal is worden alle cijfers achter de komma genegeerd. Het teken van waarde wordt ook genegeerd.

Voorbeeld:

IS.ONEVEN_ADD(33)

geeft 1 terug.

IS.ONEVEN_ADD(48)

geeft 0 terug.

IS.ONEVEN_ADD(3,999)

geeft 1 terug. Negeren van de cijfers achter de komma levert 3 op, dat ONEVEN is.

IS.ONEVEN_ADD(-3,1)

geeft 1 terug. Negeren van het teken en de cijfers achter de komma levert 3 op, dat ONEVEN is.

Problemen:

IS.EVEN_ADD en IS.ONEVEN_ADD zijn bedoeld om bepaald niet-standaard gedrag in Excel na te bootsen.


Zie ook

Personal tools