NL/Documentation/How Tos/Calc: functie INFO

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


INFO

Geeft informatie terug over de huidige werkomgeving.

Syntaxis:

INFO(type)

type is een tekenreeks van tekst die het type informatie, dat moet worden teruggegeven, bepaald:
type teruggegeven informatie
"osversion" Altijd "Windows (32-bit) NT 5.01", om redenen van compatibiliteit.
"system" Het type van het besturingssysteem:
"WNT" voor Microsoft Windows
"LINUX" voor Linux
"SOLARIS" voor Solaris.
"release" De identificatie van de productuitgave, bijvoorbeeld "AOO4115m2(Build:9813)".
"numfile" Altijd 1, om redenen van compatibiliteit.
"recalc" De huidige modus voor het herberekenen van formules, of "Automatic" of "Manual", of het equivalent in uw taal (Extra → Opties → Taalinstellingen → Talen).


Voorbeeld:

INFO("system")

geeft WNT terug op een Windows-systeem, of andere tekst op andere besturingssystemen zoals boven vermeld.

Zie ook

Personal tools