Calc: functie INDEX

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchINDEX

Geeft een waarde uit een tabel terug, na opgeven van een rij- en kolomgetal.

Syntaxis:

INDEX(gegevenstabel; rij; kolom; gebiedgetal)

geeft de waarde op de positie rij, kolom in het bereik of de matrix gegevenstabel terug.
Als gegevenstabel meerdere bereiken heeft dan specificeert gebiedgetal welk moet worden gebruikt. gebiedgetal is optioneel en is standaard 1.
Als gegevenstabel slechts één enkele kolom heeft, kan deze syntaxis worden gebruikt:

INDEX(gegevenstabel; rij)

Voorbeeld:

Als de cellen B1, B2, B3 5, rood en 6 bevatten en de cellen C1, C2, C3 bevatten WAAR, 3 en blauw :-

INDEX(B1:C3; 1; 1)

geeft 5 terug.

INDEX(B1:C3; 3; 2)

geeft blauw terug.

INDEX(B1:B3; 2)

geeft rood terug.

INDEX(B1:C2 1; 2)

geeft WAAR terug.

Problemen:

  • Calc kan nog geen lege parameters afhandelen, dus, bijvoorbeeld, INDEX(multibereik; 3; ; 2) zal falen.

Zie ook

Personal tools