Functie IBET

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


IBET

Geeft het gedeelte terug van de periodieke betaling dat de rente is voor een lening of annuïteit met vaste rente.

Syntaxis:

IBET(rente; periode; aantperioden; huidigewaarde; toekomstigewaarde; type)

rente: de rente, per periode.
periode: de betaalperiode waarvan het rentegedeelte moet worden berekend, genummerd vanaf 1.
aantperioden: het totale aantal van betaalperioden in de termijn.
huidigewaarde: de initieel geleende of geïnvesteerde som.
toekomstigewaarde: de contante balans die u wilt bereiken aaan het einde van de termijn (optioneel - standaard 0). Bij een lening zou dit normaal gesproken 0 zijn.
type: wanneer betalingen worden verricht (optioneel - standaard 0):
0 - aan het eind van elke periode.
1 - aan het begin van elke periode (inclusief een betaling aan het einde van de termijn).


Bij een lening met een vaste rente, waar u elke periode een constante betaling doet om de lening af te betalen gedurende de termijn, is een gedeelte van die periodieke betaling rente over het openstaande kapitaal en een ander deel is de aflossing van het kapitaal. Gedurende de looptijd (als u kapitaal terugbetaalt), wordt de rente minder en de aflossing meer.
IBET geeft de rente terug in de betaling van een gespecificeerde periode. PBET geeft het afgeloste kapitaal terug in de betaling van die periode. Samen worden zij, bij elkaar opgeteld, de actuele betaling, zoals gegeven met RMB.
Indien betalingen worden verricht aan het einde van elke periode, stijgt de rente gedurende die periode.
Indien betalingen worden verricht aan het begin van elke periode, stijgt de rente gedurende de voorafgaande periode.
Als conventie wordt geld dat u ontvangt positief en geld dat u betaalt als negatief vermeld. Voor een lening waar u een totale som aan het begin ontvangt, is huidigewaarde positief. Voor een investering waar u een totale som aan het begin betaalt, is hidigewaarde negatief.

Voorbeeld:

IBET(5,5%/12; 12; 12*2; 5000; 0; 0)

geeft -12,72 terug in valutaeenheden. U nam een 2-jarige lening van 5000 valutaeenheden tegen een jaarlijkse rente van 5,5%, u betaalt maandelijks aan het einde van de maand. In de 12e maand verricht u uw gebruikelijke maandelijkse betaling, waarvan 12,72 rente is.

Problemen:

  • IBET maakt het resultaat op als valuta als de cel standaard opmaak heeft. Het geeft dus een echt bedrag in valuta weer. Het door IBET teruggegeven bedrag kan nog steeds breukgedeelte bevatten - de weergave rondt dit af naar de dichtstbijzijnde valuta. Merk op dat degene die uw lening verschaft op een andere manier zou kunnen afronden (bijvoorbeeld altijd naar beneden).
  • Excel claimt dat deze functie de "rentebetaling voor een opgegeven periode" berekend. Dit lijkt niet juist te zijn - het is de rente in de betaling voor die periode. Calc en Excel produceren dezelfde resultaten. Gnumeric geeft licht afwijkende resultaten terug als de betaling aan het begin van elke periode wordt verricht; mogelijk berekent het wat Excel zegt dat het berekend.

Zie ook

Personal tools