NL/Documentation/How Tos/Calc: functie HERHALING

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


HERHALING

geeft een tekenreeks van tekst terug die is samengesteld uit kopieën van een andere tekenreeks van tekst.

Syntaxis:

HERHALING(tekst; getal)

geeft getal kopieën van tekst terug, samengevoegd.

Voorbeeld:

  • HERHALING("ha"; 3)
geeft hahaha terug.
  • HERHALING(AFRONDEN(ASELECT()*10); 3)
geeft nnn terug waarbij n een willekeurig gegenereerd getal is dat drie keer wordt herhaald, terwijl:
TEKST.SAMENVOEGEN(AFRONDEN(ASELECT()*10); AFRONDEN(ASELECT()*10); AFRONDEN(ASELECT()*10))
xyz teruggeeft waarbij x, y en z drie willekeurige onafhankelijk getallen zijn.

Zie ook:

TEKST.SAMENVOEGEN

Tekstfuncties

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Personal tools