NL/Documentation/How Tos/Calc: functie HARM.GEM

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


HARM.GEM

Geeft het harmonisch gemiddelde van de argumenten terug..

Syntaxis:

HARM.GEM(getal1; getal2; … getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten. Getallen mogen geen nul zijn.
Het harmonisch gemiddelde van a1, a2, … an wordt gedefinieerd als
Calc harmean formula.png.

Voorbeeld:

HARM.GEM(2; 4; 4)

geeft 3 terug, berekend als 3/(1/2 + 1/4 + 1/4).

Problemen:

  • Calc neemt aan dat logische waarden 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR) zijn. Excel negeert logische waarden.

Zie ook

Personal tools