NL/Documentation/How Tos/Calc: functie GROTER.DAN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


GROTER.DAN

Geeft 1 terug als een getal groter is dan of gelijk is aan een interval, of anders 0.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

GROTER.DAN(getal; interval)

geeft 1 terug als getal groter is dan of gelijk aan interval (beide moeten getallen zijn). Als interval wordt weggelaten, wordt aangenomen dat die 0 is.

Voorbeeld:

GROTER.DAN(4; 5)

geeft 0 terug.

GROTER.DAN(4; A1)

waar cel A1 4 bevat, geeft 1 terug.

GROTER.DAN(2)

geeft 1 terug, omdat 2 groter is dan 0.

=A1>=5

in een cel, waar cel A1 4 bevat, toont ONWAAR, omdat 4 niet groter is dan of gelijk is aan 5. Deze benadering komt vrij goed overeen met GROTER.DAN maar vangt niet de niet-numerieke argumenten af.

Problemen:

  • GROTER.DAN zou alleen met getallen moeten worden gebruikt - zie Issue 86283 .
  • GROTER.DAN verschijnt momenteel in de categorie Add-in van de Functie-assistent.

Zie ook

Personal tools