NL/Documentation/How Tos/Calc: functie FISHER

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


FISHER

Berekent waarden voor de Fisher transformatie.

Syntaxis:

FISHER(r)

geeft de waarde terug van de Fisher transformatie op r, (-1 < r < 1).
Deze functie berekent:
Calc fisher equation.png

Voorbeeld:

FISHER(0)

geeft 0 terug.

Zie ook

Personal tools