NL/Documentation/How Tos/Calc: functie EXPON.VERD

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


EXPON.VERD

Berekent waarden voor een exponentiële verdeling.

Syntaxis:

EXPON.VERD(x; λ; modus)

De exponentiële verdeling is een doorgaande kansverdeling, met parameter λ (koers). λ moet groter zijn dan nul.
Als modus 0 is, berekent EXPON.VERD de kansdichtheidsfunctie van de exponentiële verdeling:
Calc expondist0 equation.png
Als modus 1 is, berekent EXPON.VERD de cumulatieve verdelingsfunctie van de exponentiële verdeling:
Calc expondist1 equation.png

Voorbeeld:

EXPON.VERD(0; 1; 0)

geeft 1 terug.

EXPON.VERD(0; 1; 1)

geeft 0 terug.

Zie ook

Personal tools