NL/Documentation/How Tos/Calc: functie EN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


EN

Geeft WAAR terug als alle argumenten WAAR zijn en anders ONWAAR.

Syntaxis:

EN(argument1; argument2 ...argument30)

argument1 tot en met argument30 zijn maximaal 30 argumenten, waarvan elk argument een logische waarde of resultaat mag zijn of een verwijzing naar een cel of bereik.


EN test elke waarde (als een argument, of in elke cel waarnaar verwezen wordt), en geeft WAAR terug als zij allemaal WAAR zijn. Elke waarde die een niet-nul getal is of tekst wordt als WAAR beschouwd.

Voorbeeld:

Indien de cellen A5:B8 allemaal WAAR bevatten, cel C2 bevat =WAAR() en cel C3 bevat "dog":

EN(2<4;A5:B8;C2)

geeft WAAR terug.

EN(2<4;ONWAAR)

geeft ONWAAR terug.

EN(C2:C3))

geeft WAAR terug.

Zie ook

Personal tools