Functie DUUR

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchDUUR

Geeft het aantal perioden terug dat voor een investering nodig is om een bepaalde waarde te bereiken.

Syntaxis:

DUUR(rente; huidige_waarde; toekomstige_waarde)

rente: de rentekoers per periode die van toepassing is op de investering.
huidige_waarde: de waarde van de investering op dit moment.
toekomstige_waarde: de gewenste waarde van de investering in de toekomst.
DUUR geeft een benadering van het aantal vereiste perioden om huidige_waarde om te rekenen naar toekomstige_waarde tegen een constante rentekoers van rente, elke periode samengevoegd.
Het lost deze vergelijking op:
huidige_waarde * (1 + rente)duur = toekomstige_waarde,
wat als resultaat oplevert:
DUUR(rente; huidige_waarde; toekomstige_waarde) = LOG(toekomstige_waarde/huidige_waarde; 1 + rente).
Het resultaat is exact voor gehele perioden, en bij benadering voor gedeeltelijke perioden.

Voorbeeld:

DUUR(10%; 100; 121)

geeft 2 terug. €100 geïnvesteerd tegen een 10% samengevoegde jaarlijkse rente is volgend jaar €110 waard en €121 over twee jaar.

Problemen:

  • Calc's functie DUUR is geïmplementeerd als G_DUUR in Gnumeric, en is niet geïmplementeerd in Excel.
  • De functie DUUR zoals die is geïmplementeerd in Gnumeric en Excel (Macaulay's duur) is als DUUR_ADD geïmplementeerd in Calc.
  • De onnauwkeurigheid voor gedeeltelijke perioden komt naar boven omdat de rente lineair wordt berekend tijdens een periode. Bijvoorbeeld €100 tegen 10% is over een half jaar €105 waard, hoewel DUUR(10%; 100; 105) niet exact 0,5 teruggeeft. Dit kan meer van theoretisch dan van praktisch belang zijn.Zie ook

Personal tools