NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DUBBELE.FACULTEIT

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


DUBBELE.FACULTEIT

Geeft de dubbele faculteit van een getal terug.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

DUBBELE.FACULTEIT(getal)

geeft getal!! terug, de dubbele faculteit van getal, waar getal een geheel getal is dat groter is dan of gelijk aan nul.
Voor even getallen geeft DUBBELE.FACULTEIT(getal) terug:
2*4*6*8* ... *getal
Voor oneven getallen geeft DUBBELE.FACULTEIT(getal) terug:
1*3*5*7* ... *getal
DUBBELE.FACULTEIT(0) geeft per definitie 1 terug.

Voorbeeld:

DUBBELE.FACULTEIT(5)

geeft 15 terug.

DUBBELE.FACULTEIT(6)

geeft 48 terug.

DUBBELE.FACULTEIT(0)

geeft 1 terug.

Zie ook:

FACULTEIT, MULTINOMIAAL, PRODUCT

Wiskundige functies

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Problemen:

  • Deze functie verschijnt momenteel in de categorie AddIn van de Functie-assistent.
Personal tools