Functie DISCONTO

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchDISCONTO

Geeft de discontorente voor een waardepapier terug.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

DISCONTO(afrekeningsdatum; vervaldatum; prijs; afschrijvingswaarde; basis)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van het waardepapier.
vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van het waardepapier.
prijs: de prijs van het waardepapier.
afschrijvingswaarde: de afschrijvingswaarde van het waardepapier.
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 1 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen


DISCONTO berekent de disconttorente met behulp van deze formule:
(afschrijvingswaarde - prijs) / (afschrijvingswaarde * JAAR.DEEL(afrekeningsdatum; vervaldatum; basis))

Voorbeeld:

DISCONTO("21-12-2007"; "15-02-2008"; 98,9; 100; 1)

geeft bij benadering 0,072 terug, een discontorente van ongeveer 7,2%.

Problemen:

  • Calc volgt het kennelijke gebruik van Excel's JAAR.DEEL bij het berekenen van DISCONTO. Zowel Excel als Calc berekenen JAAR.DEEL in bepaalde omstandigheden niet juist, en deze (kleine) fouten worden doorgegeven naar DISCONTO.

Zie ook

Personal tools