NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DBSTDEVP

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


DBSTDEVP

Geeft de standaard afwijking van waarden in een kolom van een Calc 'database'-tabel, in rijen die voldoen aan gespecificeerde criteria.

Syntaxis:

DBSTDEVP(database_tabel; veld; criteria_tabel)

waar

database_tabel een bereik is dat de gegevens definieert die moeten worden onderzocht.
veld de kolom is die moet worden onderzocht. Het mag een kolomnummer zijn (1 is de eerste kolom van de databasetabel, 2 is de tweede …), of een kolomkop (omsloten door aanhalingstekens ””), of een cel die verwijst naar een kolomkop.
criteria_tabel een bereik is dat criteria bevat, om te selecteren welke rijen van de database_tabel moeten worden onderzocht.

Het Overzicht database-functies beschrijft deze parameters tot in detail.


DBSTDEVP geeft de standaard afwijking, die aanneemt dat de gekozen rijen van de database_tabel een gehele normaal verdeelde populatie zijn. Als de gekozen gegevens een steekproef van de gehele populatie zijn, gebruik dan in plaats daarvan * DBSTDEV. De berekening DBSTDEVP gebruikt deze formule:

Calc pop stddev formula.png

waar N het aantal opgenomen waarden is en xi die waarden zelf zijn.

DBSTDEVP negeert elke cel die tekst bevat in de kolom veld.

Eenvoudig gezegd is standaard afwijking een meting van hoe wijd verbreid gegevenswaarden zijn. Het is de wortel van de variantie (zie * DBVAR, * DBVARP). Standaard afwijking is alleen een betrouwbare manier als er voldoende gegevens zijn om te onderzoeken.

Voorbeeld:

In dit werkblad:

  A B C D E
1 Naam Klas Leeftijd Afstand naar school Gewicht
2 Andy 3 9 150 40
3 Betty 4 10 1000 42
4 Charles 3 10 300 51
5 Daniel 5 11 1200 48
6 Eva 2 8 650 33
7 Frank 2 7 300 42
8 Greta 1 7 200 36
9 Harry 3 9 1200 44
10 Irene 2 8 1000 42
11          
12          
13 Naam Klas Leeftijd Afstand naar school Gewicht
14   2      

DBSTDEVP(A1:E10; "Gewicht"; A13:E14)

geeft de standaard afwijking van de gewichten van de kinderen in de tweede klas terug, er van uitgaande dat alleen deze kinderen in de tweede klas zitten. Dit is geen bruikbare meting, omdat er maar zo weinig kinderen zijn.

Problemen:

  • De OOo2.3 Help impliceert dat 0 als een veld de gehele databasetabel zal opnemen. Dit lijkt fout te zijn - alleen de standaard afwijking van een enkele kolom kan worden gevonden.
  • Logische waarden WAAR en ONWAAR worden geïnterpreteerd als 1 en 0 in de berekening. Dit is niet compatibel met Excel, dat logische waarden negeert. Dit zal slechts zeer zelden leiden tot moeilijkheden.Zie ook

Personal tools