NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DBPRODUCT

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


DBPRODUCT

Geeft het product van de cellen in een kolom van een Calc 'database'-tabel, uit de rijen die voldoen aan de gespecificeerde criteria.

Syntaxis:

DBPRODUCT(database_tabel; veld; criteria_tabel)

waar

database_tabel een bereik is dat de gegevens definieert die moeten worden verwerkt.
veld de kolom is die moet worden opgeteld. Het mag een kolomnummer zijn (1 is de eerste kolom van de databasetabel, 2 is de tweede ...), of een kolomkop (omsloten door aanhalingstekens ””), of een cel die verwijst naar een kolomkop.
criteria_tabel een bereik is dat criteria bevat, om te selecteren welke rijen van de database_tabel moeten worden opgeteld.

Het Overzicht database-functies beschrijft het gebruik van deze parameters tot in detail.

DBPRODUCT vermenigvuldigt de inhoud van alle cellen die worden gevonden in de kolom veld met elkaar.

Voorbeeld:

In dit werkblad:

  A B C D E
1 Grootte doos Dimensie cm   Grootte doos
2 A breedte 23   C
3 A hoogte 19    
4 A diepte 35    
5 B breedte 35    
6 B hoogte 35    
7 B diepte 19    
8 C breedte 23    
9 C hoogte 35    
10 C diepte 21    
11 D breedte 19    
12 D hoogte 17    
13 D diepte 12    

DBPRODUCT(A1:C13; "cm"; E1:E2)

geeft het volume van doos C - dat is, het product van alle cellen in de kolom "cm" waarvan Grootte doos C is (breedte * hoogte * diepte = 23 * 35 * 21 = 16905).

Problemen:

De OOo 2.3 Help impliceert dat 0 als een veld de gehele databasetabel zal opnemen. Dit lijkt fout te zijn - alleen een enkele kolom kan worden verwerkt.


Zie ook

Personal tools