NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DBGEMIDDELDE

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


DBGEMIDDELDE

Geeft het gemiddelde van de waarden in een kolom van een Calc 'database'-tabel, uit de rijen die voldoen aan de gespecificeerde criteria.


Syntaxis:

DBGEMIDDELDE(database_tabel; veld; criteria_tabel)

waar

database_tabel een bereik is dat de gegevens definieert die moeten worden verwerkt.
veld de kolom is die moet worden onderzocht. Het mag een kolomnummer zijn (1 is de eerste kolom van de databasetabel, 2 is de tweede ...), of een kolomkop (omsloten door aanhalingstekens ””), of een cel die verwijst naar een kolomkop.
criteria_tabel een bereik is dat criteria bevat, om te selecteren welke rijen van de database_tabel moeten worden onderzocht.


Het Overzicht database-functies beschrijft volledig het gebruik van deze parameters.

Voorbeeld:

In dit werkblad:

  A B C D E
1 Naam Klas Leeftijd Afstand naar school Gewicht
2 Andy 3 9 150 40
3 Betty 4 10 1000 42
4 Charles 3 10 300 51
5 Daniel 5 11 1200 48
6 Eva 2 8 650 33
7 Frank 2 7 300 42
8 Greta 1 7 200 36
9 Harry 3 9 1200 44
10 Irene 2 8 1000 42
11          
12          
13 Naam Klas Leeftijd Afstand naar school Gewicht
14   2      

DBGEMIDDELDE(A1:E10; "Afstand naar school"; A13:E14)

geeft de gemiddelde afstand naar school terug die kinderen in de tweede klas moeten reizen (650).

DBGEMIDDELDE(A1:E10; 4; A13:E14)

geeft hetzelfde resultaat terug.

DBGEMIDDELDE(A1:E10; D1; A13:E14)

geeft ook hetzelfde resultaat terug.

Problemen:

De OOo 2.3 Help impliceert dat 0 als een veld de gehele databasetabel zal opnemen. Dit lijkt fout te zijn - alleen het gemiddelde in een enkele kolom kan worden gevonden.


Zie ook

Personal tools