NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DATUM

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


DATUM

geeft de datum terug, na opgeven van het jaar, maand en dag van de maand.

Syntaxis:

DATUM(jaar; maand; dag)

geeft de datum terug, uitgedrukt als een serieel getal voor datum-tijd.
jaar is een geheel getal tussen 1583 en 9956 of tussen 0 en 99; maand en dag zijn gehele getallen.


Als maand en dag niet binnen het bereik voor een geldige datum liggen, zal de datum 'doorlopen', zoals hieronder weergegeven.

Voorbeeld:

DATUM(2007; 11; 9)

geeft de datum 9 november 2007 terug (als een serieel getal voor datum-tijd).

DATUM(2007; 12; 32)

geeft de datum 1 januari 2008 terug - de datum loopt door, omdat 32 december 2007 niet geldig is.

DATUM(2004; 3; 0)

geeft 29 februari 2004 terug - de datum loopt terug in tijd, omdat 0 maart 2004 niet geldig is. 2004 was een schrikkeljaar.

DATUM(2006; 15; 8)

geeft 8 maart 2007 terug - de datum loopt door, omdat er maar 12 maanden in een jaar zijn

Zie ook

Personal tools