NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DAGENINMAAND

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


DAGENINMAAND

Geeft het aantal dagen in een maand terug.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

DAGENINMAAND(datum)

geeft het aantal dagen terug van de maand waarin datum ligt.

Voorbeeld:

DAGENINMAAND("14-02-2012")

geeft 29 terug, het aantal dagen in februari 2012 (2012 is een schrikkeljaar).

Problemen:

  • DAGENINMAAND maakt geen deel uit van de aanstaande ODFF internationale standaard en zou niet moeten worden beschouwd als overdraagbaar. Een alternatief zou zijn DAG(DATUM(JAAR(datum);MAAND(datum)+1;0)).

Zie ook

Personal tools