NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DAGENINJAAR

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


DAGENINJAAR

Geeft het aantal dagen in een jaar terug.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

DAGENINJAAR(datum)

geeft het aantal dagen terug van het jaar waarin datum ligt.

Voorbeeld:

DAGENINJAAR("14-02-2012")

geeft 366 terug, het aantal dagen in 2012 (2012 is een schrikkeljaar).

Problemen:

  • DAGENINJAAR maakt geen deel uit van de aanstaande ODFF internationale standaard en is niet overdraagbaar. Probeer 365+(MAAND(DATUM(JAAR(datum);2;29))=2) als u een overdraagbaar resultaat wenst.

Zie ook

Personal tools