NL/Documentation/How Tos/Calc: functie DAGEN360

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


DAGEN360

Geeft het aantal dagen terug tussen twee datums, met gebruik van een jaar van 360 dagen.

Syntaxis:

DAGEN360(einddatum; startdatum; methode)

startdatum en einddatum zijn de begin- en einddatum (tekst of serieel getal voor datum-tijd). Indien startdatum eerder is dan einddatun, zal het resultaat negatief zijn.
methode is een optionele parameter; indien 0 of weggelaten, zal de US National Association of Securities Dealers (NASD)-methode van berekenen worden gebruikt; indien 1 (of <>0) zal de Europese methode van berekenen worden gebruikt.
De berekening gaat er van uit dat alle maanden 30 dagen hebben, dus heeft een jaar (12 maanden) 360 dagen.
Zie Financiële datumsystemen voor meer details.

Voorbeeld:

DAGEN360("29-02-2008"; "31-08-2008")

geeft 180 terug, dat zijn 6 maanden van 30 dagen.

Zie ook

Personal tools