Functie CUM.RENTE

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchCUM.RENTE

Geeft de totaal betaalde rente terug over een lening met gespecificeerde periodieke betalingen.

Syntaxis:

CUM.RENTE(rente; aantperioden; huidigewaarde; begin; einde; type)

rente: de rente per periode.
aantperioden: het totale aantal van betaalperioden in de termijn.
huidigewaarde: de initieel geleende som.
begin: de eerste periode die moet worden opgenomen. Perioden worden, beginnend met 1, genummerd.
einde: de laatste periode die moet worden opgenomen.
type: wanneer betalingen worden verricht:
0 - aan het eind van elke periode.
1 - aan het begin van elke periode (inclusief een betaling aan het einde van de termijn).


Bij een lening met een vaste rente, waar u elke periode een constante betaling doet om de lening af te betalen gedurende de termijn, is een gedeelte van die periodieke betaling rente over het openstaande kapitaal en een ander deel is de aflossing van het kapitaal. Gedurende de looptijd (als u kapitaal terugbetaalt), wordt de rente minder en de aflossing meer.
IBET geeft de rente terug in de betaling van een gespecificeerde periode. PBET geeft het afgeloste kapitaal terug in de betaling van die periode. Samen worden zij, bij elkaar opgeteld, de actuele betaling, zoals gegeven met RMB.
CUM.RENTE geeft de totale rente terug in de betalingen gedurende de perioden begin tot en met einde inclusief die twee - dat is, de som van IBET gedurende die tijd.

Voorbeeld:

CUM.RENTE(5,5%/12; 12*2; 5000; 4; 6; 0)

geeft -57,80 terug in valutaeenheden. U nam een 2-jarige lening van 5000 valutaeenheden tegen een jaarlijkse rente van 5,5%, u betaalt maandelijks aan het einde van de maand. De door u betaalde rente in de 4e-6e maand (inclusief) is 57,80 valutaeenheden. Het wordt als negatief gegeven omdat u het betaalt.

Problemen:

  • CUM.RENTE maakt het resultaat op als valuta als de cel standaard opmaak heeft. Het geeft dus een echt bedrag in valuta weer. De functie CUM.RENTE_ADD is compatibel met Excel; het past geen opmaak toe en kan dus ook breukgedeelten weergeven, bijvoorbeeld 57,5412415… Het bedrag dat wordt teruggegeven door CUM.RENTE kan nog steeds fractioneel zijn - de weergave rondt dit af tot de dichtstbijzijnde echte valuta. Merk op dat degene die uw lening verschaft op een andere manier zou kunnen afronden (bijvoorbeeld altijd naar beneden).
  • Overeenkomstig de aanstaande ODFF standaard, wordt deze functie verwijderd, en CUM.RENTE_ADD wordt hernoemd naar CUM.RENTE.
  • In tegenstelling tot RMB, IBET en PBET heeft deze functie geen parameter toekomstige waarde.

Zie ook

Personal tools