NL/Documentation/How Tos/Calc: functie CUM.HOOFDSOM ADD

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


CUM.HOOFDSOM_ADD

Geeft het totaal terugbetaalde kapitaal terug over een lening met gespecificeerde periodieke betalingen.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

CUM.HOOFDSOM_ADD(rente; aantperioden; huidigewaarde; begin; einde; type)

rente: de rente per periode.
aantperioden: het totale aantal van betaalperioden in de termijn.
huidigewaarde: de initieel geleende som.
begin: de eerste periode die moet worden opgenomen. Perioden worden, beginnend met 1, genummerd.
einde: de laatste periode die moet worden opgenomen.
type: wanneer betalingen worden verricht:
0 - aan het eind van elke periode.
1 - aan het begin van elke periode (inclusief een betaling aan het einde van de termijn).


Bij een lening met een vaste rente, waar u elke periode een constante betaling doet om de lening af te betalen gedurende de termijn, is een gedeelte van die periodieke betaling rente over het openstaande kapitaal en een ander deel is de aflossing van het kapitaal. Gedurende de looptijd (als u kapitaal terugbetaalt), wordt de rente minder en de aflossing meer.
IBET geeft de rente terug in de betaling van een gespecificeerde periode. PBET geeft het afgeloste kapitaal terug in de betaling van die periode. Samen worden zij, bij elkaar opgeteld, de actuele betaling, zoals gegeven met RMB.
CUM.HOOFDSOM_ADD geeft het totale terugbetaalde kapitaal terug gedurende de perioden begin tot en met einde inclusief - dat is, de som van PBET gedurende die tijd.

Voorbeeld:

CUM.HOOFDSOM_ADD(5,5%/12; 12*2; 5000; 4; 6; 0)

geeft bij benadering -603.63 terug. U nam een 2-jarige lening van 5000 valutaeenheden tegen een jaarlijkse rente van 5,5%, u betaalt maandelijks aan het einde van de maand. Het kapitaal dat u terugbetaalde in de 4e-6e maand (inclusief) is 603,63 valutaeenheden. Het wordt als negatief gegeven omdat u het betaalt.

Problemen:

  • CUM.HOOFDSOM_ADD is compatibel met Excel; het past geen valutaopmaak toe en dus kunnen bedragen met een breukgetal worden weergegeven, bijvoorbeeld 57,5412415... The functie CUM.HOOFDSOM maakt het resultaat op als valuta als de cel standaar opmaak heeft en geeft dus een echt (afgerond) valutabedrag weer, bijvoorbeeld €57,54; het bedrag mag nog steeds een breukgedeelte hebben - dit beïnvloedt alleen de weergave.
  • Overeenkomstig de aanstaande ODFF standaard, wordt deze functie hernoemd naar CUM.HOOFDSOM en de bestaande CUM.HOOFDSOM verwijderd.
  • In tegenstelling tot RMB, IBET en PBET heeft deze functie geen parameter toekomstige waarde.

Zie ook

Personal tools