NL/Documentation/How Tos/Calc: functie COVARIANTIE

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


COVARIANTIE

Geeft de covariantie van twee verzamelingen van gegevens terug.

Syntaxis:

COVARIANTIE(x; y)

waar x en y bereiken of matrices zijn die de twee gegevensverzamelingen bevatten.
COVARIANTIE berekent:
Calc covar equation.png
waar Calc xymean.png de gemiddelden zijn van x,y.
Gevorderd onderwerp:
De parameters x en y worden altijd geëvalueerd als matrixformules.

Voorbeeld:

COVARIANTIE(A1:A30; B1:B30)

geeft de covariantie van de twee verzamelingen van gegevens in A1:A30 en B1:B30.

Zie ook

Personal tools