Functie COUP.DAGEN.VV

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchCOUP.DAGEN.VV

Geeft het aantal dagen terug tussen de datum van afrekening en de volgende coupondatum.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

COUP.DAGEN.VV(afrekening; verval; frequentie; basis)

afrekening: de datum van aankoop van het waardepapier.
verval: de datum waarop het waardepapier vervalt (verloopt).
frequentie: het aantal rentebetalingen per jaar (1, 2 of 4).
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen

Voorbeeld:

COUP.DAGEN.VV("25-01-2007"; "15-11-2009"; 2; 4)

geeft 110 terug. Een obligatie wordt origineel uitgegeven op 15 november 1999, met een looptijd van tien jaar; de vervaldatum is 15 november 2009. U koopt het daarop volgend uit de tweede hand, met de afrekeningsdatum 25 januari 2007; De rente wordt per half jaar betaald (frequentie is 2); dus wordt de rente betaald op 15 mei en 15 november van elk jaar, gedurende de looptijd van de obligatie. Met gebruik van de basis 4, zitten er 110 dagen tussen de afrekeningsdatum 25 januari 2007 tot de volgende rentebetaling op 15 mei 2007.

Zie ook

Personal tools