Functie COUP.DAGEN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchCOUP.DAGEN

Geeft het aantal dagen terug in de couponperiode waarin de datum van afrekening valt.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

COUP.DAGEN(afrekening; verval; frequentie; basis)

afrekening: de datum van aankoop van het waardepapier.
verval: de datum waarop het waardepapier vervalt (verloopt).
frequentie: het aantal rentebetalingen per jaar (1, 2 of 4).
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen

Voorbeeld:

COUP.DAGEN("25-01-2007"; "15-11-2009"; 2; 4)

geeft 180 terug. Een obligatie wordt origineel uitgegeven op 15 november 1999, met een looptijd van tien jaar; de vervaldatum is 15 november 2009. U koopt het daarop volgend uit de tweede hand, met de afrekeningsdatum 25 januari 2007; De rente wordt per half jaar betaald (frequentie is 2); dus wordt de rente betaald op 15 mei en 15 november van elk jaar, gedurende de looptijd van de obligatie. Met gebruik van de basis 4, zitten er 180 dagen (= 6 * 30) in de renteperiode waarin de afrekeningsdatum valt (16 november 2006 tot en met 15 mei 2007 = 6 maanden).

Problemen:

  • Voor elke basis met uitzondering van 1, wordt de lengte van de renteperiode berekend vanuit de lengte van een jaar. Dus COUP.DAGEN geeft hetzelfde aantal dagen terug (afgeleid van het aantal renteperioden in een jaar), ongeacht de afrekeningsdatum, tenzij basis = 1, waarbij het exacte aantal dagen worden teruggegeven.
  • Zowel Calc als Excel kunnen een niet-integer aantal dagen (inclusief een breukgetal) teruggeven - bijvoorbeeld COUP.DAGEN("25-01-2007"; "15-11-2009"; 2; 3) geeft 182,5 terug (= 365/2).Zie ook

Personal tools