Functie COUP.AANTAL

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchCOUP.AANTAL

Geeft het aantal coupons (rentebetalingen) terug tussen de datum van afrekening en de vervaldatum.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

COUP.AANTAL(afrekening; verval; frequentie; basis)

afrekening: de datum van aankoop van het waardepapier.
verval: de datum waarop het waardepapier vervalt (verloopt).
frequentie: het aantal rentebetalingen per jaar (1, 2 of 4).
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen

Voorbeeld:

COUP.AANTAL("25-01-2007"; "15-11-2009"; 2; 1)

geeft 6 terug. Een obligatie wordt origineel uitgegeven op 15 november 1999, met een looptijd van tien jaar; de vervaldatum is 15 november 2009. U koopt het daarop volgend uit de tweede hand, met de afrekeningsdatum 25 januari 2007. De rente wordt per half jaar betaald (frequentie is 2); dus wordt de rente betaald op 15 mei en 15 november van elk jaar, gedurende de looptijd van de obligatie. Er wordt 6 keer rente betaald: op 15 mei 2007, 15 november 2007, 15 mei 2008, 15 november 2008, 15 mei 2009 en 15 november 2009.

Zie ook

Personal tools