NL/Documentation/How Tos/Calc: functie CORRELATIE

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


CORRELATIE

Geeft de Pearson correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen terug.

Syntaxis:

CORRELATIE(x; y)

waar x en y bereiken of matrices zijn die de twee gegevensverzamelingen bevatten.
Alle tekst of lege items worden genegeerd.
CORRELATIE berekent:
Calc pearson equation.png
waar Calc xymean.png de gemiddelden zijn van x,y.
Gevorderd onderwerp:
De parameters x en y worden altijd geëvalueerd als * matrixformules.

Voorbeeld:

CORRELATIE(A1:A30; B1:B30)

geeft de Pearson correlatiecoëfficiënt voor de twee verzamelingen van gegevens in A1:A30 en B1:B30.

Problemen:

  • CORRELATIE is identiek aan PEARSON.

Zie ook

Personal tools