NL/Documentation/How Tos/Calc: functie CONVERTEREN ADD

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


CONVERTEREN_ADD

Converteert een getal uit een bepaald maatstelsel naar een ander maatstelsel.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

CONVERTEREN_ADD(getal; originele eenheden; nieuwe eenheden)

getal is het getal dat moet worden geconverteerd.
originele eenheden en nieuwe eenheden zijn tekst die de originele en nieuwe maatstelsels vertegenwoordigen. Deze zijn hoofdlettergevoelig en moeten worden gekozen uit onderstaande tabel. Een optioneel voorvoegsel geeft een decimale vermenigvuldigingsfactor weer vanuit de tabel daaronder.
eigenschap eenheden
gewicht g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight
lengte m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec
tijd yr, day, hr, mn, sec
druk Pa, atm, mmHg, Torr, psi
kracht N, dyn, pond
energie J, e, c, cal, eV, HPh, Wh, BTU
electriciteit W, HP, PS
veldsterkte T, ga
temperatuur C, F, K, Reau, Rank
volume l, tsp, tbs, oz, cup, pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner,

Middy, Glass

oppervlakte m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha
snelheid m/s, m/h, mph, kn, admkn
Bovenstaande eenheden mogen worden voorafgegaan door een decimale vermenigvuldigingsfactor. k (kilo) is bijvoorbeeld het voorvoegsel voor 103 - dus km betekent kilometers. Indien de eenheid een oppervlaktemaat is wordt de vermenigvuldigingsfactor gekwadrateerd en als het een volume-eenheid is wordt de vermenigvuldigingsfactor gekubeerd. km2 betekent bijvoorbeeld vierkante kilometers, dat is 106 vierkante meters. De volgende tabel vermeldt de voorvoegsels:
voorvoegsel < 1 y (10-24), z (10-21), a (10-18), f (10-15), p (10-12), n (10-9), u (10-6), m (10-3), c (10-2), d (10-1)
voorvoegsel > 1 e (101), h (102), k (103), M 106), G (109), T (1012), P (1015), E (1018), Z (1021), Y (1024)

Voorbeeld:

CONVERTEREN_ADD(120;"in";"ft")

geeft 10 terug, het aantal feet in 120 inches.

CONVERTEREN_ADD(10;"yd";"cm")

geeft 914,4 terug, dat is 10 yards uitgedrukt in centimeters.

Problemen:

  • Vanwege historische redenen gebruiken veel van deze eenheden geen internationale standaardafkortingen.
  • Deze functie is in het algemeen niet compatibel met andere werkbladen.

Zie ook

Personal tools