NL/Documentation/How Tos/Calc: functie BOOGCOSH

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


BOOGCOSH

Geeft de inverse cosinus hyperbolicus van een getal terug.

Syntaxis:

BOOGCOSH(getal)

geeft de inverse cosinus hyperbolicus van getal terug, met andere woorden: het getal waarvan de cosinus hyperbolicus getal is.
getal moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 1.

Voorbeeld:

BOOGCOSH(1)

geeft 0 terug.

BOOGCOSH(COSH(4))

geeft 4 terug.

Zie ook

Personal tools