NL/Documentation/How Tos/Calc: functie BEDRAG

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


BEDRAG

Geeft tekst terug die een getal vertegenwoordigt in uw lokale valutanotatie.

Syntaxis:

BEDRAG(aantal; decimale plaatsen)

geeft tekst terug die aantal vertegenwoordigt als valuta. decimale plaatsen (optioneel, waarvan wordt aangenomen dat het 2 is als het is weggelaten) stelt het aantal plaatsen achter de komma in.
Extra - Opties - Taalinstellingen - Talen - 'Standaardvaluta' stelt de valuta in die moet worden gebruikt (normaal gesproken is dat de valuta van uw locale).

Voorbeeld:

BEDRAG(255)

geeft €255,00 terug, als uw valuta de Euro is.

Voorbeeld:

BEDRAG(367,456; 2)

geeft €367,46 terug, als uw valuta de Euro is.

Problemen:

  • Omdat het afhankelijk is van lokale instellingen dient BEDRAG te worden beschouwd als niet overdraagbaar.

Zie ook

Personal tools