NL/Documentation/How Tos/Calc: functie B

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


B

Berekent waarschijnlijkheden voor een binomiale verdeling.

Syntaxis:

B(n; p; k; k2)

Met n onafhankelijke pogingen, elk met een waarschijnlijkheid van p op succes, geeft B de waarschijnlijkheid dat het aantal successen tussen k en k2 (inclusief) zal liggen, of, indien k2 wordt weggelaten, de waarschijnlijkheid dat het aantal successen exact k zal zijn.
De waarschijnlijkheid wordt berekend als:
Calc b equation.png (waar k2 = k als k2 wordt weggelaten).

Voorbeeld:

B(10; 1/6; 2)

geeft bij benadering 0,29 (29%) terug, de waarschijnlijkheid dat het getal vier exact twee keer zal worden gegooid in 10 worpen van een dobbelsteen.

Problemen:

  • Excel heeft deze functie niet.

Zie ook

Personal tools