Functie APER

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchAPER

Geeft het aantal betalingsperioden voor een annuïteit terug.

Syntaxis:

APER(rente; waarde; huidige_waarde; toekomstige_waarde; type)

rente: de (vaste) rentekoers per periode.
betaling: de betaling die elke periode wordt gemaakt.
huidige_waarde: de totale som aan het begin van de termijn.
toekomstige_waarde: de kasbalans die wordt betaald aan het einde van de termijn (optioneel - standaard is 0).
type: wanneer betalingen worden verricht (optioneel - standaard 0):
0 - aan het eind van elke periode.
1 - aan het begin van elke periode (inclusief een betaling aan het einde van de termijn).


APER geeft het aantal betaalperioden terug die behoren bij de totale som(huidige_waarde) aan het begin van de termijn, een betaling wordt verricht voor elke periode gedurende aantal_perioden perioden, tegen een vaste rentekoers, elke periode samengevoegd, en een totale som (toekomstige_waarde) aan het einde van de termijn.
Zie Afleidingen van financiële formules voor de onderliggende formule.

Voorbeeld:

APER(5%; -100; 0; 1000; 0)

geeft bij benadering 8,31 terug, het aantal perioden om dit scenario te realiseren.

Problemen:

  • het teruggeven aantal perioden kan een breukgetal zijn. Het breukgetal is het resultaat van het oplossen van de vergelijking en heeft, in zichzelf, geen betekenis. Echte perioden zullen gehele getallen zijn.

Problemen:

  • Zorg er voor dat u begrijpt hoe deze functie de rente elke periode samenvoegt. Veel financiële berekeningen maken het u mogelijk om een afzonderlijke periode voor samenvoegen in te stellen - werkbladen doen dat niet. Kies de toepasselijke rente.

Zie ook

Personal tools