NL/Documentation/How Tos/Calc: functie AMORLINC

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


AMORLINC

Geeft de afschrijving terug voor een een periode met behulp van lineaire afschrijving (Franse systeem).

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

AMORLINC(kosten; aankoopdatum; eerste_periode; restwaarde; periode; percentage; basis))

kosten: de kosten van aankoop.
aankoopdatum: de aankoopdatum.
eerste_periode: de einddatum van de eerste afschrijvingsperiode.
restwaarde: de restwaarde aan het einde van de levensduur.
periode: de periode waarvoor de afschrijving moet worden berekend. 0 is de initiële periode (vanaf aankoopdatum tot en met eerste_periode.
koers: de koers van de afschrijving.
basis: wordt gekozen uit een lijst met opties en geeft aan hoe het jaar moet worden berekend. Wordt standaard 1 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Exacte aantal dagen in maanden, exacte aantal dagen in het jaar
2 - Exacte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Exacte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen
Berekent het afschrijvingsbedrag voor een periode met behulp van lineaire afschrijving, zoals gebruikt in de Franse boekhoudsystemen.
De te boeken levensduur van het kapitaalgoed is 1/koers, wat een initiële fractie van een periode is tot aan het einde van de eerste periode, dan een aantal volledige perioden en dan een fractie van een periode tot aan het einde van de levensduur van het kapitaalgoed.
De afschrijving in de initiële periode 0 (de periode (vanaf aankoopdaum tot en met eerste_periode) wordt proportioneel berekend en wordt opgegeven door middel van:
kosten*koers*JAAR.DEEL(aankoopdatum;eerste_periode;basis).
De afschrijving in opvolgende hele perioden wordt bepaald aan de hand van:
kosten*koers.
In de laatste (fractie van een) periode van de levensduur, reduceert de afschrijving de resterende boekwaarde van het kapitaalgoed tot restwaarde; met andere woorden, het is:
kosten - restwaarde - totale_berekende_afschrijving_tot_op_heden.
AMORLINC geeft hierna 0 terug.

Voorbeeld:

AMORLINC(1000; "01-02-2009"; "31-12-2009"; 10; 8; 0.1; 1)

geeft 100 terug.

Problemen:

  • Calc en Excel berekenen afwijkend van elkaar als de aankoopdatum het einde van een periode is. Excel beschouwt de initiële periode 0 als de eerste volledige periode. Calc (het wordt juist geacht) beschouwt de initiële periode 0 al van de lengte nul en geeft dus correct een afschrijving van nul terug. Voorbeeld: AMORLINC(1000;"31-12-2008";"31-12-2008";100;0;0,25;1) geeft 0 terug in Calc en 250 in Excel. In dit voorbeeld is de laatste fractie van een periode (die een afschrijving geeft van 150) is in Excel periode 3 en in Calc periode 4.Zie ook

Personal tools