NL/Documentation/How Tos/Calc: functie AMORDEGRC

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


AMORDEGRC

Geeft de afschrijving terug voor een periode met behulp van de degressieve afschrijving (Franse systeem).

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

AMORDEGRC(kosten; aankoopdatum; eerste_periode; restwaarde; periode; percentage; basis)

kosten: de kosten van aankoop.
aankoopdatum: de aankoopdatum.
eerste_periode: de einddatum van de eerste aflossingsperiode.
restwaarde: de restwaarde aan het einde van de afschrijvingstermijn.
periode: de periode waarvoor de afschrijving moet worden berekend. 0 is de initiële periode (vanaf aankoopdatum tot en met eerste periode.
koers: de koers van de afschrijving.
basis: wordt gekozen uit een lijst met opties en geeft aan hoe het jaar moet worden berekend. Wordt standaard 1 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Exacte aantal dagen in maanden, exacte aantal dagen in het jaar
2 - Exacte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Exacte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen


Berekent het afschrijvingsbedrag voor een periode als degressieve afschrijving, zoals gebruikt in de Franse boekhoudsystemen.
De levensduur t van het kapitaalgoed is 1/koers. Een afschrijvingsfactor f wordt gegeven door:
0 < = t < 3  : f = 1,0
3 <= t < 5  : f = 1,5
5 <= t < 6  : f = 2,0
t >= 6     : f = 2,5
Afschrijving voor een periode wordt berekend als:
periode 0: kosten*koers*JAAR.DEEL(aankoopdatum;eerste_periode;basis)
periode 1 tot en met t-3 : koers * f * vorige_periodieke_afschrijving
periode t-2 : 0,5 * vorige_periodieke_afschrijving
periode t-1 : afschrijving_in_periode_t-2
periode >= t : 0

Voorbeeld:

AMORDEGRC(1000; ”01-02-2006”; ”31-12-2006”; 10; 0; 0,1; 1)

geeft 228 terug.

Zie ook

Personal tools