NL/Documentation/How Tos/Calc: functie ALS

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


ALS

Geeft één van twee waarden terug, afhankelijk van een testvoorwaarde.

Syntaxis:

ALS(test; waarde1; waarde2) waar:

test is of verwijst naar een logische waarde of uitdrukking die een logische waarde (WAAR of ONWAAR).
waarde1 is de waarde die door de functie wordt teruggegeven als test WAAR oplevert.
waarde2 is de waarde die door de functie wordt teruggegeven als test ONWAAR oplevert.


Als waarde2 wordt weggelaten wordt aangenomen dat die ONWAAR is; als waarde1 ook wordt weggelaten wordt aangenomen dat die WAAR is.

Voorbeeld:

ALS(A1>5; 100; "te klein")

geeft het getal 100 terug als A1 groter is dan 5 en anders de tekst "te klein".

ALS(1>2; "nonsens")

geeft ONWAAR terug - omdat waarde2 is weggelaten en 1 niet groter is dan 2.

ALS(2>1)

geeft WAAR terug - omdat zowel waarde1 als waarde2 zijn weggelaten en 2 meer is dan 1.

ALS(1=2; 1/0; WORTEL(4))

geeft 2 terug, de vierkantswortel van 4. ALS() berekent alleen de gekozen waarde - in dit geval zou 1/0 een fout #DEL/0! opleveren, maar niet worden berekend.

Zie ook

Personal tools