Functie AFW.LT.PRIJS

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchAFW.LT.PRIJS

Geeft de waarde terug van een waardepapier per 100 valutaeenheden van de zichtbare waarde, waarbij de laatste rentebetaling niet een gehele periode is.

Syntaxis:

AFW.LT.PRIJS(afrekeningsdatum; vervaldatum; uitgiftedatum; laatste_rente_datum; rente; opbrengst; aflossingswaarde; frequentie; basis)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van het waardepapier.
vervaldatum: de vervaldatum van het waardepapier.
laatste_rente_datum: de datum waarop het waardepapier voor de laatste keer rente betaalt.
rente: de rentekoers van het waardepapier.
opbrengst: het jaarlijkse rendement van het waardepapier.
aflossingswaarde: is de aflossingswaarde van het waardepapier per 100 valutaeenheden van de zichtbare waarde.
frequentie: het aantal rentebetalingen per jaar (1, 2 of 4).
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 0 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen
Deze functie geeft momenteel licht afwijkende resultaten, in vergelijking tot Excel, terug.

Voorbeeld:

AFW.LT.PRIJS("01-06-1990"; "31-12-1995"; "01-01-1990"; 2%; 1,5%; 100; 4; 1)

Calc geeft 102,512087533821 terug, hetgeen slechts heel licht inaccuraat is.

Problemen:

  • Deze functie geeft momenteel licht afwijkende resultaten, in vergelijking tot Excel, terug. Zie Issue 92177 .

Zie ook

Personal tools