Functie AFW.ET.REND

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchAFW.ET.REND

Geeft de opbrengst van een waardepapier terug, waar de tijd tot de eerste rentebetaling geen hele periode is.

Syntaxis:

AFW.ET.REND(afrekeningsdatum; vervaldatum; uitgiftedatum; eerste_rente_datum; rente; opbrengst; aflossingswaarde; frequentie; basis)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van het waardepapier.
vervaldatum: de vervaldatum van het waardepapier.
uitgiftedatum: de uitgiftedatum van het waardepapier.
eerste_rente_datum: de datum waarop het waardepapier de eerste rente betaalt.
rente: de rentekoers van het waardepapier.
prijs: de prijs van het waardepapier.
aflossingswaarde: is de aflossingswaarde van het waardepapier per 100 valutaeenheden van de zichtbare waarde.
frequentie: het aantal rentebetalingen per jaar (1, 2 of 4).
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 1 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen
Deze functie geeft momenteel ongeldige resultaten terug.

Voorbeeld:

AFW.ET.REND("01-06-1990"; "31-12-1995"; "01-01-1990"; "31-12-1990"; 6%; 790; 100; 1; 1)

Calc geeft, niet correct, een fout terug.

Problemen:

  • Deze functie geeft momenteel ongeldige resultaten terug. Zie Issue 92177 .

Zie ook

Personal tools