NL/Documentation/How Tos/Calc: functie AFRONDEN.BOVEN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


AFRONDEN.BOVEN

Geeft een getal terug dat naar boven is afgerond tot een veelvoud van een ander getal.

Syntaxis:

AFRONDEN.BOVEN(getal; veelvoud; modus)

getal is het getal dat naar boven moet worden afgerond tot een veelvoud van veelvoud.
Als modus nul is of wordt weggelaten, rondt AFRONDEN.BOVEN naar boven af tot het veelvoud boven (groter dan of gelijk aan) getal. Als modus geen nul is, rondt AFRONDEN.BOVEN naar boven af, weg van nul. Dit is alleen relevant met negatieve getallen.
Gebruik modus=1 voor compatibiliteit indien u negatieve getallen hebt en wilt exporteren naar MS Excel. In MS Excel gebruikt deze functie slechts twee argumenten.

Voorbeeld:

AFRONDEN.BOVEN(4; 3)

geeft 6 terug, omdat 2*3 = 6 het volgende veelvoud van 3 boven 4 is.

AFRONDEN.BOVEN(6; 3)

geeft 6 terug.

AFRONDEN.BOVEN(-11; -2)

geeft -10 terug, afrondend naar het veelvoud er boven.

AFRONDEN.BOVEN(-11; -2; 1)

geeft -12 terug, omdat met modus=1 de functie afrondt weg van nul.

Zie ook

Personal tools