NL/Documentation/How Tos/Calc: functie AFRONDEN.BENEDEN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


AFRONDEN.BENEDEN

Geeft een getal terug dat naar beneden is afgerond tot een veelvoud van een ander getal.

Syntaxis:

AFRONDEN.BENEDEN(getal; veelvoud; modus)

getal is het getal dat naar beneden moet worden afgerond tot een veelvoud van veelvoud.
Als modus nul is of wordt weggelaten, rondt AFRONDEN.BENEDEN naar beneden af tot het veelvoud onder (groter dan of gelijk aan) getal. Als modus geen nul is, rondt AFRONDEN.BENEDEN naar beneden af, in de richting van nul. Dit verschil is alleen relevant met negatieve getallen.
Gebruik modus=1 voor compatibiliteit indien u negatieve getallen hebt en wilt exporteren naar MS Excel. In MS Excel gebruikt deze functie slechts twee argumenten.

Voorbeeld:

AFRONDEN.BENEDEN(8; 3)

geeft 6 terug, omdat 2*3 = 6 het eerste veelvoud van 3 beneden 8 is.

AFRONDEN.BENEDEN(6; 3)

geeft 6 terug.

AFRONDEN.BENEDEN( -11; -2)

geeft -12 terug, afgerond naar het veelvoud er onder.

AFRONDEN.BENEDEN(-11; -2; 0)

geeft -12 terug.

AFRONDEN.BENEDEN(-11; -2; 1)

geeft -10 terug, omdat met modus=1 de functie afrondt in de richting van nul.

Problemen:

In de aanstaande internationale ODFF-standaard, is veelvoud een optionele parameter. Calc geeft momenteel een foutmelding als veelvoud wordt weggelaten.


Zie ook

Personal tools