NL/Documentation/How Tos/Calc: functie ABS

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


ABS

Geeft de absolute waarde van een getal terug.

Syntaxis:

ABS(getal)

getal is het getal waarvan de absolute waarde moet worden berekend. De absolute waarde van een getal is de waarde zonder het teken +/-.

Voorbeeld:

ABS(-56)

geeft 56 terug.

ABS(12,3)

geeft 12,3 terug.

ABS(0)

geeft 0 terug.

Zie ook

Personal tools