NL/Documentation/How Tos/Calc: functie AANTAL.LEGE.CELLEN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


AANTAL.LEGE.CELLEN

Geeft het aantal lege cellen terug.

Syntaxis:

AANTAL.LEGE.CELLEN(bereik)

Geeft het aantal lege cellen in het celbereik bereik terug.
Een cel die blanco tekst, zoals spaties, bevat of zelfs tekst met een nullengte, zoals teruggegeven door ="", wordt niet als leeg beschouwd, hoewel het er toch leeg kan uitzien.

Voorbeeld:

AANTAL.LEGE.CELLEN(A1:B2)

geeft 4 terug als de cellen A1, A2, B1 en B2 allemaal leeg zijn.
Gevorderd onderwerp:

SOMPRODUCT(BIJKNIPPEN(WISSEN.CONTROL(A1:B2))="")

geeft het aantal cellen terug dat blanco lijkt te zijn - dat betekent dat zij echt leeg zijn of dat zij blanco tekst bevatten of tekst met een nullengte.

SOMPRODUCT(ISTEKST(A1:B2);BIJKNIPPEN(WISSEN.CONTROL(A1:B2))="")

geeft het aantal cellen terug dat blanco tekst bevat en tekst met een nullengte.

Zie ook:

AANTAL, AANTALARG, AANTAL.ALS, ISLEEG

SOMPRODUCT, BIJKNIPPEN, WISSEN.CONTROL, ISTEKST

Optellen en tellen met voorwaarden

Wiskundige functies

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Personal tools
In other languages