NL/Documentation/How Tos/Calc: functie AANTAL.ALS

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


AANTAL.ALS

Telt het aantal cellen in een bereik die voldoen aan een gespecificeerde voorwaarde.

Syntaxis:

AANTAL.ALS(testbereik; voorwaarde)

testbereik is het bereik dat moet worden getest.
voorwaarde kan zijn:
een getal, zoals 34,5
een uitdrukking, zoals 2/3 of WORTEL(B5)
een tekenreeks van tekst
AANTAL.ALS telt die cellen in het testbereik die gelijk zijn aan voorwaarde, tenzij voorwaarde een tekenreeks van tekst is die begint met een vergelijkingsteken:
>, <, >=, <=, =, <>
In dat geval vergelijkt AANTAL.ALS die cellen in het testbereik met het restant van de tekenreeks (geïnterpreteerd als een getal indien mogelijk of anders als tekst).
De voorwaarde “>4,5” test bijvoorbeeld of de inhoud van elke cel groter is dan het getal 4,5 en de voorwaarde “<hond” test of de inhoud van elke cel alfabetisch vóór de tekst hond zou komen.


Het kan zeer belangrijk zijn om de instellingen te controleren in het dialoogvenster Extra → Opties → OpenOffice Calc → Berekenen:
Indien het keuzevakje vóór Zoekcriteria = en <> moeten op hele cellen toepasbaar zijn is geselecteerd, dan zal de voorwaarde “rood” alleen overeenkomen met rood; indien niet geselecteerd zal het overeenkomen met rood, Brood en rood licht.
Indien het keuzevakje vóór Reguliere expressies in formules mogelijk is geselecteerd, zal de voorwaarde overeenkomen met behulp van reguliere expressies - dus bijvoorbeeld "r.d" zal overeenkomen met red, rod, rid en "red.*" zal overeenkomen met red, reden, redden.
Het keuzevak vóór Hoofdletters/kleine letters heeft geen effect (er wordt geen aandacht besteed aan hoofd-/kleine letters). Bekijk de voorbeelden om te zien hoe een overeenkomende hoofdlettergevoelige overeenkomst wordt bereikt.


Blanco (lege) cellen in testbereik worden genegeerd (zij voldoen nooit aan de voorwaarde).
voorwaarde kan slechts één enkele voorwaarde specificeren. Zie Optellen en tellen met voorwaarden voor manieren om meerdere voorwaarden te specificeren.

Voorbeeld:

AANTAL.ALS(C2:C8; ">=20")

geeft het aantal cellen terug in C2:C8 waarvan de inhoud numeriek groter is dan of gelijk is aan 20.

AANTAL.ALS(C2:C8; F1)

waar F1 de tekst >=20 bevat, geeft hetzelfde getal terug.

AANTAL.ALS(C2:C8; "<"&F2)

waar F2 bevat 20 geeft het aantal cellen terug in C2:C8 waarvan de inhoud numeriek kleiner is dan 20. (Gevorderd onderwerp: dit werkt omdat de operator & de inhoud van F2 converteert naar tekst en het samenvoegt met "<"; AANTAL.ALS converteert het dan terug naar een getal).

AANTAL.ALS(A2:A8; ">=P")

geeft het aantal cellen terug in A2:A8 waarvan de inhoud begint met de letter P of later in het alfabet.

AANTAL.ALS(B2:B8; "rood")

geeft het aantal cellen terug in B2:B8 die rood bevatten, maar dat aantal kan afhankelijk zijn van de instellingen van de opties zoals die hierboven zijn besproken.
Gevorderd onderwerp:

SOMPRODUCT(B2:B8="Rood").

geeft het aantal cellen terug in B2:B8 die overeenkomen met Rood, hoofdlettergevoelig. Zie Optellen en tellen met voorwaarden voor details.

Zie ook

Personal tools